HUURVOORWAARDEN

1. Verplichtingen verhuurder:

 • Verhuurder van holiday ‘Cottage Karkonoski’ zal ervoor zorg dragen dat het vakantiehuis en het perceel zich in deugdelijke toestand bevinden en dat de accommodatie uitgerust is met een goede inventaris conform de beschrijving op de website
 • Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:
  • Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de gast, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil om.
  • Ongemakken en/of onderbreking van water, gas of elektriciteit en internet veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeenten.
  • Voor letsel berokkend, aan de huurder(s) door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan.
  • Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig. U dient hiertoe een eigen (reis)verzekering te hebben afgesloten.

2. Aansprakelijkheid huurder:

 • De huurder dient holiday ‘Cottage Karkonoski’ en het perceel op een goede en nette wijze te bewonen.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade of vermissing aan holiday ‘Cottage Karkonoski’, perceel, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode zijn ontstaan door hem of zijn medehuurders. Vermissingen of schade dienen direct telefonisch aan de verhuurder gemeld te worden.
 • De huurder dient daarom zelf zorg te dragen voor een passende aansprakelijkheidsverzekering.

3. Verblijf in vakantiehuis ‘Cottage Karkonoski’:

 • Holiday ‘Cottage Karkonoski’ is alleen beschikbaar voor verhuur in de maanden mei t/m oktober.
 • Op de dag van aankomst kan Holiday ‘Cottage Karkonoski’ in het algemeen na 16.00 uur worden betrokken. Op de dag van vertrek dient Holiday ‘Cottage Karkonoski’ uiterlijk om 10.00 uur weer verlaten te zijn. Alleen in overleg met de verhuurder zijn andere aankomst- en vertrektijden mogelijk.
 • Holiday ‘Cottage Karkonoski’ mag niet door meer personen bewoond worden dan schriftelijk overeen gekomen is. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht om de huurder de toegang te ontzeggen of 50,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het huren van Holiday ‘Cottage Karkonoski’ is inclusief bed linnengoed en keukengoed. Het is niet toegestaan om bed linnengoed mee te nemen buiten het huis. Ook meubels dienen in het huis te blijven.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Het is tijdens uw verblijf mogelijk dat de er tuinonderhoud plaats vind zoals het maaien van gras of het wieden van onkruid. De tuin man of vrouw zal u niet tot last zijn.
 • Het gebruik van open vuur is verboden, een barbeque mag wel gebruikt worden mits deze op het terras geplaatst is.

4. Reservering, boeking en betaling Holiday ‘Cottage Karkonoski’.

 • Nadat u geboekt heeft, ontvangt u van ons een bevestigingmail en reserveringsnummer.
 • Na vooruitbetaling van 50% van de totale huursom is de boeking definitief en wordt Holiday ‘Cottage Karkonoski’ voor de betreffende periode gereserveerd.
 • De rest van het bedrag dient uiterlijk 1 maand voor aanvang huurperiode overgemaakt te zijn.
 • Betaling kan alleen per bank geschieden. Pinnen of creditcard betalingen zijn niet mogelijk.
 • Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van de eigenaar.
 • Na ontvangst van de aanbetaling van (50%) van de huursom, ontvangt de huurder per mail een bevestiging.

5. Annulering:

 • De eigenaar kan door omstandigheden de boeking teniet doen.
 • Eigenaar zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen en binnen 5 werkdagen de reeds gestorte huursom terugbetalen.
 • Eigenaar is niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden. Wel zal eigenaar zich inspannen om voor huurder een vergelijkbaar vakantieobject te zoeken.
 • Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per mail) te geschieden.
 • Hiervoor gelden de volgende regels:
  • Bij annulering tot 4 weken voor de aankomstdatum wordt 50% geretourneerd.
  • Bij annulering minder dan 2 weken tot de aankomstdatum wordt 25% geretourneerd.
  • Bij annulering minder dan 1 week  tot de aankomstdatum wordt 0% geretourneerd.
  • Wij raden u aan om een passende annuleringsverzekering af te sluiten

6. Vertrek en eindschoonmaak.

 • Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:
  • Bezemschoon:
  • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst.
  • Vuilniszakken in de container
  • Lege flessen en oud papier op de hiervoor bestemde plaats in de containers langs de openbare weg.
  • Gebruikte linnengoed van bedden afhalen en deponeren in de wasmand.
  • Koelkast leeg en schoon.
  • Alle etens- en drinkwaren verwijderd.

Wij wensen u een hele fijne vakantie!